Doel

De ouderraad is een groep ouders die wil zorgen voor de uitwisseling van informatie en voor de communicatie tussen het schoolteam en de ouders in het belang van alle leerlingen.

Ons doel is om open en betrokken te zijn bij de school, waar onze kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen en een belangrijk gedeelte van hun vorming krijgen. 

We willen een zo goed mogelijke samenwerking bevorderen tussen de ouders enerzijds en het schoolbestuur, directie en leerkrachten van de school anderzijds, en dit ten bate van het kind op school.
Daarnaast proberen we zo ook de relatie tussen de ouders onderling te bevorderen.

Structuur

De ouderraad wordt vertegenwoordigd en geleid door het kernbestuur bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen.

Deze worden elke twee jaar opnieuw verkozen:

 • Voorzitter: Stijn Forier
 • Ondervoorzitter: Gilian Peuteman
 • Secretaris: Inge Appeltants
 • Penningmeester: Veerle Palmans

De verschillende werkgroepen en hun verantwoordelijken zijn:

 • Sinterklaas: Gilian Peuteman
 • Quiz: Veerle Palmans
 • Receptie 6ejaars: Veerle Palmans
 • Kerstmarkt: Stéphanie Stultjens
 • WinterBBQ: Annemie Ory
 • Schoolfeest: Stijn Forier
 • Auteurslezingen / voorleesweek: Stijn Forier
 • Verkeersveiligheid: Stijn Forier

Daarnaast zijn er ook nog een heel wat Ouderraadteamleden en Helpende Handen.

Heb jij een vraag of een idee of wil jij graag betrokken worden bij een werkgroep, neem dan contact op met de werkgroepverantwoordelijke of klik hier


Verder hebben we ook een afvaardiging in de Schoolraad: Veerle Palmans, Patricia Gijbels en Stijn Forier.

Voor de Gezinsraad zijn onze afgevaardigden Inge Appeltants en Stijn Forier.