Doel

De ouderraad is een groep ouders die wil zorgen voor de uitwisseling van informatie en voor de communicatie tussen het schoolteam en de ouders in het belang van alle leerlingen.

Ons doel is om open en betrokken te zijn bij de school, waar onze kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen en een belangrijk gedeelte van hun vorming krijgen. 

We willen een zo goed mogelijke samenwerking bevorderen tussen de ouders enerzijds en het schoolbestuur, directie en leerkrachten van de school anderzijds, en dit ten bate van het kind op school.
Daarnaast proberen we zo ook de relatie tussen de ouders onderling te bevorderen.

Wat gebeurt er met het geld van alle activiteiten?

Wat we precies doen, vind je onder de tab activiteiten.

Elk jaar geeft de directrice aan waarvoor de school financiële hulp kan gebruiken. In overleg worden er dan aankopen gedaan, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.

Zo hebben we de afgelopen jaren mee gezorgd voor de aanleg van de busparking en dragen we ook ons steentje bij aan de maximumfactuur. Vanaf dit schooljaar zal die bijdrage gebruikt worden voor de open luchtklassen.

We verzorgen de receptie van de zesdejaars, nodigen auteurs uit op school, laten de Sint voor iedereen een cadeautje brengen, bezorgen alle eerstejaars een fluohesje, ...

Structuur

De ouderraad wordt vertegenwoordigd en geleid door het kernbestuur bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen.

Deze worden elke twee jaar opnieuw verkozen:

 • Voorzitter: Gilian Peuteman
 • Ondervoorzitter: Stijn Forier
 • Secretaris: Stephanie Stultjens
 • Penningmeester: Ann Vanroye
 • Materiaalmeester: Dries Roebben

De verschillende werkgroepen en hun verantwoordelijken zijn:

 • Sinterklaas: Gilian Peuteman
 • Quiz: 
 • Receptie 6ejaars: 
 • Kerstmarkt: Stéphanie Stultjens
 • Ontbijt: Gilian Peuteman - Ann Vanroye
 • Soepverkoop: Ann Vanroye
 • WinterBBQ: 
 • Schoolfeest: 
 • Auteurslezingen / voorleesweek: Stijn Forier
 • Verkeersveiligheid: Stijn Forier

Daarnaast zijn er ook nog enkele Helpende Handen.

Heb jij een vraag of een idee of wil jij graag betrokken worden bij een werkgroep, neem dan contact op met de werkgroepverantwoordelijke of klik hier


Verder hebben we ook een afvaardiging in de Schoolraad: Gilian Peuteman en Stijn Forier.

Voor de Gezinsraad is onze afgevaardigde Stijn Forier.


Volg ons op onze Facebookpagina